Francuski dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany

Autor: 

Francuski dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany
Stron: 368
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Septem
Wydawca: Septem
Cena:
39,90 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,98 zł
31,92 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
39,90 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
31,92 zł
39,90 zł

Poznaj dokładniej gramatykę i pisz jeszcze lepiej po francusku!

Dowiedz się, jak:
 • stosować w praktyce podstawowe wiadomości o gramatyce francuskiej — od rzeczowników, przymiotników i przysłówków po zaimki, przyimki i spójniki;
 • właściwie dobierać francuskie czasowniki;
 • umiejętnie się poruszać w zagadnieniu rodzaju gramatycznego;
 • unikać najczęstszych błędów przy pisaniu po francusku.
Od listów oraz e-maili do kartek pocztowych: pisz pewnie w języku francuskim!

Chcesz doskonalić swoje umiejętności w pisaniu po francusku? W tym praktycznym podręczniku znajdziesz użyteczne przykłady i przydatne zadania, które pomogą Ci ćwiczyć posługiwanie się tym językiem tak, jak to robią native speakerzy. Począwszy od słownictwa, a na żonglowaniu czasami gramatycznymi skończywszy. Dzięki tej książce zrozumiesz niuanse francuskiego stylu i jego zastosowania oraz szybko opanujesz umiejętność pisania w tym języku. Ponadto znajdziesz tu wiele tabel, które przedstawiają koniugacje wszystkich typów francuskich czasowników.
 • Swobodnie pisz — zacznij wreszcie pisać po francusku dzięki lekcjom nastawionym na praktykę.
 • Odmienności językowe — poznaj kluczowe różnice między francuskim a polskim.
 • Swobodnie rozmawiaj — posługuj się językiem francuskim w pracy bądź w podróży.
W książce znajdziesz:
 • przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych,
 • najważniejsze wiadomości podane krok po kroku,
 • ikonki i inne pomoce w poruszaniu się po książce,
 • poręczne „ściągi”,
 • „dekalogi”,
 • szczyptę humoru i dobrą zabawę,
 • mnóstwo miejsca na wypełnianie ćwiczeń w podręczniku.
Laura K. Lawless jest autorką trzech stron internetowych poświęconych językom obcym (francuskiemu, hiszpańskiemu i angielskiemu), jak również wielu książek o francuskim i hiszpańskim.

O autorce (13)

Podziękowania od autorki (15)

Wstęp (17)

 • O książce (17)
 • Konwencje zastosowane w książce (18)
 • Naiwne założenia (18)
 • Jak podzielona jest ta książka (19)
  • Część I. Podstawowe elementy składowe języka francuskiego (19)
  • Część II. Tu i teraz. Jak mówić i pisać w czasie teraźniejszym (19)
  • Część III. Jak pisać z rozmachem. Upiększanie zdań (19)
  • Część IV. Co już się wydarzyło, a co dopiero się zdarzy. Czasy przeszłe i przyszłe (20)
  • Część V. Dekalogi (20)
  • Dodatki (20)
 • Ikony użyte w książce (20)
 • Co dalej (21)

CZĘŚĆ I: PODSTAWOWE ELEMENTY SKŁADOWE JĘZYKA FRANCUSKIEGO (23)

Rozdział 1: Części mowy oraz dwujęzyczne słowniki (25)

 • Części mowy (25)
  • Rzeczowniki (26)
  • Rodzajniki (26)
  • Czasowniki w centrum uwagi (27)
  • Krótki opis przymiotników (28)
  • Sposób użycia przysłówków (28)
  • Zaimki (nie tylko) w zastępstwie (29)
  • Przyimki: pomiędzy tym wszystkim (30)
  • Łącząca funkcja spójników (31)
 • Poprawny sposób użycia dwujęzycznego słownika (32)
  • Określ, co dokładnie chcesz sprawdzić (32)
  • Wybór właściwego słowa na podstawie kontekstu i części mowy (33)
  • Skróty, znaki, alfabet fonetyczny (33)
  • Interpretowanie przenośni oraz idiomów (34)
  • Weryfikacja wyboru (34)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (36)

Rozdział 2: Rzeczowniki, rodzajniki i kwestie przynależności (39)

 • Rodzaj gramatyczny rzeczowników (39)
  • Rozpoznawanie rodzaju gramatycznego (39)
  • Tworzenie form żeńskich (40)
  • Rzeczowniki tylko rodzaju męskiego lub żeńskiego (41)
 • Część druga: tworzenie form liczby mnogiej (43)
  • Pozostałe wzorce tworzenia form liczby mnogiej (43)
  • Nieregularne formy liczby mnogiej (44)
 • Czym są rodzajniki oraz jak wskazują na rodzaj i liczbę (45)
  • Rodzajniki określone (45)
  • Rodzajniki nieokreślone (46)
  • Wybrane rodzajniki cząstkowe (46)
 • Trochę tego, trochę tamtego: jak używać przymiotników i zaimków wskazujących (48)
  • Przymiotniki wskazujące (48)
  • Zaimki wskazujące (49)
 • Własność: co należy do kogo (50)
  • Dzierżawcze użycie przyimka de (50)
  • Stosowanie przymiotników dzierżawczych (51)
  • Twoje, moje, nasze, czyli o zaimkach dzierżawczych (53)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (55)

Rozdział 3: Instrukcja obsługi liczebników (57)

 • Reguły użycia liczebników (57)
  • Liczebniki główne, czyli raz, dwa, trzy (57)
  • Trochę porządku w liczebnikach porządkowych (60)
 • Notatki w kalendarzu: dni, miesiące, daty (61)
  • Siedem dni tygodnia (61)
  • Dwanaście miesięcy roku (62)
  • Dzień, miesiąc, rok, czyli jak podać datę (63)
 • Sposoby podawania godziny (64)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (68)

CZĘŚĆ II: TU I TERAZ. JAK MÓWIĆ I PISAĆ W CZASIE TERAŹNIEJSZYM (71)

Rozdział 4: Teraz i zawsze. Użycie czasu teraźniejszego (73)

 • Zaimki osobowe w funkcji podmiotu a typ koniugacji (73)
  • Je czy nous: pierwsza osoba (74)
  • Tu czy vous: druga osoba (75)
  • Il, elle, on: trzecia osoba liczby pojedynczej (75)
  • Ils i elles: trzecia osoba liczby mnogiej (76)
 • Główny nurt: koniugacja czasowników regularnych (77)
  • Najpowszechniejsze czasowniki regularne: -er (77)
  • Drugi powszechny typ czasowników regularnych: -ir (78)
  • Trzeci typ czasowników regularnych: -re (78)
 • Nurt poboczny: czasowniki o zmiennej pisowni (80)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -cer (80)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ger (81)
 • Czasowniki o zmiennym temacie (82)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -yer (82)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -eler (83)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -eter (84)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -e*er (84)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -é*er (85)
 • Rebelianci: koniugacje czasowników nieregularnych (87)
  • Czasowniki typu venir (88)
  • Czasowniki typu sortir i dormir (88)
  • Czasowniki typu offrir i ouvrir (89)
  • Czasowniki typu prendre (89)
  • Czasowniki typu battre i mettre (89)
  • Możliwości i chęci: pouvoir i vouloir (90)
  • Widzieć to wierzyć: voir, c'est croire (90)
  • Czasowniki wyjątkowe wśród nieregularnych (91)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (94)

Rozdział 5: Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi (97)

 • Oui ou non: pytania zamknięte (97)
  • Pytania nieformalne (98)
  • Pytania formalne z użyciem inwersji (99)
 • Pytania typu: kto/co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego (100)
  • Pytania o informacje i konstrukcja est-ce que (101)
  • Pytania o informacje i inwersja (102)
 • Udzielanie odpowiedzi (103)
  • Odpowiedzi na pytania zamknięte (103)
  • Odpowiedzi na pytania o informacje (104)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (106)

Rozdział 6: Po prostu powiedz "nie": przeczenie (109)

 • Przysłówki przeczące (109)
  • Najczęściej używany przysłówek przeczący: ne ... pas (109)
  • Inne przysłówki przeczące (110)
 • Przymiotniki, zaimki i spójniki przeczące (112)
  • Przymiotniki przeczące (112)
  • Zaimki przeczące (114)
  • Spójniki przeczące (116)
 • W reakcji na zaprzeczone zdanie pytające i oznajmujące (116)
  • Odpowiedź przy użyciu "nie" (116)
  • Odpowiedź przy użyciu "tak" (117)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (118)

Rozdział 7: "Być" czy "będąc" - oto jest pytanie. Bezokolicznik oraz imiesłów czasu teraźniejszego (119)

 • Bezokoliczniki (119)
  • W znaczeniu czasownikowym: nazywanie działania (120)
  • W znaczeniu rzeczownikowym: jako podmiot (121)
  • Bezokoliczniki a szyk wyrazów (122)
 • Imiesłów czasu teraźniejszego (123)
  • Tworzenie form imiesłowu czasu teraźniejszego (123)
  • Użycie imiesłowu czasu teraźniejszego (124)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (129)

Rozdział 8: Tajniki trybu łączącego (subjonctif) (131)

 • Koniugacja czasowników w trybie łączącym (131)
  • Czasowniki regularne (132)
  • Czasowniki o zmiennym temacie i większość czasowników nieregularnych (133)
  • Czasowniki naprawdę nieregularne (134)
 • Zastosowanie trybu łączącego (136)
  • Wyrażenia bezosobowe (137)
  • Jeszcze o odczuciach (oraz nakazach i opiniach) (139)
  • Dlaczego nie? Wybrane czasowniki w zdaniach przeczących i pytających (141)
  • Ze spójnikami (141)
  • Z przymiotnikami w stopniu najwyższym (143)
  • Tryb łączący a zaimki nieokreślone i przeczące (144)
  • Tryb łączący solo (145)
 • Unikanie trybu łączącego (145)
  • Użycie konstrukcji de + bezokolicznik (145)
  • Dodawanie dopełnień dalszych (146)
  • Podmiana czasownika w trybie łączącym na rzeczownik (146)
  • Wyrażanie wątpliwości (147)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (148)

CZĘŚĆ III: JAK PISAĆ Z ROZMACHEM. UPIĘKSZANIE ZDAŃ (151)

Rozdział 9: Atuty lekkiego pióra: przymiotniki i przysłówki (153)

 • Rola przymiotników (153)
  • Uzgadnianie przymiotników (153)
  • Szyk przymiotników i rzeczowników (156)
  • Specjalne formy sześciu przymiotników poprzedzających rzeczowniki (158)
  • Przymiotniki o zmiennym znaczeniu (159)
 • Rola przysłówków (160)
  • Typy przysłówków (160)
  • Tworzenie przysłówków określających sposób (164)
  • Miejsce przysłówków (165)
 • Dokonywanie porównań przy użyciu stopnia wyższego i najwyższego (167)
  • Więcej, mniej, po równo: zestawianie dwóch elementów za pomocą stopnia wyższego (167)
  • Powiększanie przy użyciu stopnia najwyższego (169)
  • Na dobre i na złe: specjalne formy stopnia wyższego i najwyższego (170)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (172)

Rozdział 10: Takie jest moje polecenie. Tryb rozkazujący (impératif) (175)

 • Koniugacja czasowników w trybie rozkazującym (175)
  • Czasowniki regularne (176)
  • Czasowniki nieregularne (177)
  • Czasowniki zwrotne (181)
 • Polecenia w postaci zdań twierdzących i przeczących (181)
  • Co trzeba zrobić: polecenia w postaci zdań twierdzących (182)
  • Nie rób tego! Polecenia w postaci zdań przeczących (183)
 • Inne sposoby wydawania poleceń (184)
  • Przy użyciu bezokolicznika (184)
  • Przy użyciu défense de (184)
  • Formułowanie próśb za pomocą czasu przyszłego (185)
  • Przy użyciu trybu łączącego (185)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (187)

Rozdział 11: Czasowniki zwrotne. Sobie, komuś, idiomatycznie (189)

 • Typy czasowników zwrotnych (189)
  • Sobie (190)
  • Sobie nawzajem (191)
  • Idiomatyczne czasowniki zwrotne (191)
 • Powiązania między zaimkami zwrotnymi a czasownikami zwrotnymi (192)
  • Zaimki zwrotne pod lupą (192)
  • Kilka słów o szyku wyrazów (194)
 • Rozstrzyganie o zwrotnym charakterze danego czasownika (196)
  • Typowe czasowniki zwrotne (196)
  • Czasowniki wzajemnie zwrotne, czyli jak się odwdzięczyć za odebraną przysługę (197)
  • Czasowniki idiomatyczne: o co w tym wszystkim chodzi? (198)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (200)

Rozdział 12: Oda do przyimków (203)

 • Przyimki często używane (203)
  • Przyimek a (203)
  • Przyimek de (204)
  • Przyimki a kontrakcja (204)
  • Inne przydatne przyimki (206)
 • Różnice między przyimkami (207)
  • Kiedy a, kiedy de (208)
  • Kiedy dans, kiedy en (208)
 • Przyimki i miejsca (209)
  • Przyimki wskazujące na państwa (210)
  • Przyimki wskazujące na miasta (211)
 • Czasowniki wymagające przyimków (212)
  • Czasowniki z przyimkiem a (212)
  • Czasowniki z przyimkiem de (213)
  • Czasowniki z innymi przyimkami (215)
  • Czasowniki z różnymi przyimkami (217)
  • Czasowniki bez przyimków (218)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (220)

Rozdział 13: Czas na zaimki (223)

 • Użycie zaimków w funkcji dopełnienia (223)
  • Zaimki w funkcji dopełnienia bliższego (224)
  • Zaimki w funkcji dopełnienia dalszego (226)
 • Zaimki przysłowne (228)
  • Dotrzeć na miejsce dzięki zaimkowi przysłownemu y (228)
  • Jeszcze o przysłówkach: zasady użycia zaimka przysłownego en (230)
 • Zaimki w funkcji dopełnienia, przysłowne oraz zwrotne i ich porządek w zdaniu (232)
  • Typowy szyk zaimków (232)
  • Zaimki w poleceniach (233)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (235)

Rozdział 14: O spójnikach i zaimkach względnych (237)

 • Spajanie przy użyciu spójników (237)
  • Spójniki współrzędne (238)
  • Spójniki podrzędne (240)
 • Zaimki względne (242)
  • Zaimki względne pod lupą (243)
  • Nieokreślone zaimki względne (246)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (250)

CZĘŚĆ IV: CO JUŻ SIĘ WYDARZYŁO, A CO DOPIERO SIĘ ZDARZY. CZASY PRZESZŁE I PRZYSZŁE (253)

Rozdział 15: O tym, co posłano do lamusa. Passé composé (255)

 • Passé composé: znaczenie i reguły tworzenia (255)
  • Czym się posiłkować: avoir czy etre (256)
  • Dobór participe passé (258)
  • Uzgadnianie form participe passé pod względem gramatycznym (261)
 • Podsumowanie (263)
 • Zasady użycia passé composé (264)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (267)

Rozdział 16: Co się działo? Czas przeszły niedokonany (imparfait) (269)

 • Koniugacja w imparfait (269)
  • Czasowniki regularne (270)
  • Czasowniki o zmiennym temacie (271)
  • Czasowniki o zmiennej pisowni (272)
  • Czasowniki nieregularne (272)
 • Użycie imparfait (274)
 • Imparfait czy passé composé? (276)
  • Działania bez określonego końca (277)
  • Działania nawykowe, zwyczajowe (277)
  • Tak było kiedyś (278)
  • (Co najmniej) dwa naraz (278)
  • Działania przerywające i przerwane (278)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (280)

Rozdział 17: I po wszystkim! Pozostałe czasy przeszłe (281)

 • Czas zaprzeszły: plus-que-parfait (281)
  • Koniugacja w plus-que-parfait (282)
  • Kolejność zdarzeń: sposoby użycia plus-que-parfait (284)
 • Czas przeszły prosty passé simple. Szlifowanie stylu literackiego (285)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er (286)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ir (287)
  • Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -re (289)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (292)

Rozdział 18: Co będziesz robić? Przyszłość w gramatyce (293)

 • Czas przyszły prosty futur simple i zasady koniugacji (293)
  • Czasowniki regularne i o zmiennej pisowni (294)
  • Czasowniki o zmiennym temacie (295)
  • Czasowniki nieregularne (298)
 • Patrząc naprzód przy użyciu futur simple (301)
 • Inne sposoby mówienia o najbliższej przyszłości (302)
  • O przyszłości w czasie teraźniejszym (302)
  • Chcieć to móc: konstrukcja aller + bezokolicznik (303)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (304)

Rozdział 19: Co by było gdyby? Tryb warunkowy (conditionnel) (307)

 • Tryb warunkowy a odmiana czasowników (307)
  • Czasowniki regularne oraz o zmiennej pisowni (308)
  • Czasowniki o zmiennym temacie (309)
  • Czasowniki nieregularne (312)
 • Zastosowania trybu warunkowego conditionnel (314)
  • Zdania z si (gdyby, jeżeli) (314)
  • Uprzejme sformułowania (316)
 • Odpowiedzi do ćwiczeń (317)

CZĘŚĆ V: DEKALOGI (319)

Rozdział 20: Dziesięć często popełnianych błędów w języku francuskim (321)

 • Tłumaczenie słowo w słowo (321)
 • Pominięcie akcentu w języku pisanym (322)
 • Zbędne użycie wielkich liter (323)
 • Niedokonanie kontrakcji (323)
 • Zaufanie do "fałszywych przyjaciół" (324)
 • Nieznajomość idiomatycznych znaczeń czasownika avoir (324)
 • Błędny wybór czasownika posiłkowego (325)
 • Pomylenie passé composé z imparfait (326)
 • Błędne zastosowanie subjonctif (327)
 • Brak rozeznania, kiedy mówić na ty (tu), a kiedy na pan/pani (vous) (327)

Rozdział 21: Dziesięć sposobów na rozpoczęcie listu (329)

 • Messieurs (329)
 • Monsieur, Madame (330)
 • Monsieur (330)
 • Monsieur ... (331)
 • Madame ... (331)
 • Monsieur le Maire (331)
 • Madame la Directrice (331)
 • Chers amis (331)
 • Cher ... (332)
 • Chéri(e) (332)

DODATKI (333)

Dodatek A: Tabele koniugacji (335)

 • Czasowniki regularne (335)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -er (336)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -ir (337)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -re (337)
 • Czasowniki o zmiennej pisowni (338)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -cer (338)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -ger (338)
 • Czasowniki o zmiennym temacie (339)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -eler (339)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -eter (339)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -e*er (340)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -é*er (340)
  • Zakończone w bezokoliczniku na -yer (341)
 • Czasowniki nieregularne (341)

Dodatek B: Słownik polsko-francuski (349)

Dodatek C: Słownik francusko-polski (355)

Skorowidz (361)

Francuski dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany plus Modele biznesowe dla bystrzaków plus Myśl jak inżynier. Projekty techniczne dla młodych bystrzaków
Cena zestawu: 100,97 zł 118,80 zł
Oszczędzasz: 17,83 zł ( 22% )
Dodaj do koszyka
check Francuski dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany
Francuski dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany plus Modele biznesowe dla bystrzaków plus Myśl jak inżynier. Projekty techniczne dla młodych bystrzaków
Cena zestawu: 100,97 zł 118,80 zł
Oszczędzasz: 17,83 zł ( 32% )
Dodaj do koszyka
check Francuski dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany
Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu
Napoleon Hill (Author), W. Clement Stone (Author)
  Cena: 39,90 zł  Dodaj pozmyk
Maraton dla bystrzaków
Tere Stouffer Drenth
  Cena: 39,00 zł  Dodaj maraby
  Cena: 69,00 zł  Dodaj selfco
Success and Change
Mateusz Grzesiak
  Cena: 39,90 zł  Dodaj succes
  Cena: 39,90 zł  Dodaj staby2
  Cena: 39,90 zł  Dodaj chemb2
  Cena: 0,00 zł  Dodaj e_0ch4
Sztuka obsługi penisa
Andrzej Gryżewski, Przemysław Pilarski
  Cena: 29,99 zł  Dodaj e_0q1f
  Cena: 31,92 zł  Dodaj logiby