Stron: 280
Ksiazka drukowana Druk (oprawa: miękka) 3w1 w pakiecie: PdfPDF ePubePub MobiMobi
Wydawca: Septem
Wydawca: Septem
Cena:
39,90 zł
Cena promocyjna: Oszczędzasz: 7,98 zł
31,92 zł 39,90 zł
Dodaj do koszyka
Kup terazstrzalka

Druk
Książka drukowana
39,90 zł
eBook
Pdf ePub Mobi
31,92 zł
39,90 zł

Co Ci w duszy gra?

Słuchanie, granie i komponowanie muzyki to jedne z najprzyjemniejszych zajęć. Muzyki można jednak doświadczać na wiele różnych sposobów. Ta książka przeprowadzi Cię tanecznym krokiem od podstaw dotyczących nut i metrum, przez teorię muzyki, aż po standardowe formy stosowane w muzyce popularnej i poważnej. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby grać solidne rytmy i umieć przewidzieć, w jakim kierunku powinna rozwinąć się piosenka. Poszerz swoje muzyczne możliwości i naucz się wykonywać każdy rodzaj muzyki. Pójdzie ci jak z nut!

 • Znajdź swój rytm — odkryj, na czym polega i jak wykorzystać najbardziej podstawowy element każdego utworu muzycznego.
 • Poznaj nuty — naucz się je czytać, poznaj mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie kolejności dźwięków oraz podstawowe progresje akordów i kadencje muzyczne.
 • Zrób hałas — dowiedz się, jak zastosować zdobytą wiedzę do odczytywania i grania różnych rodzajów muzyki, od klasycznych fug i sonat, po piosenki bluesowe, rockowe i popowe.

W książce znajdziesz:

 • cud narodzin muzyki oraz jej teorii,
 • nuty, pauzy, klucze, metrum i bity,
 • omówienie sposobu czytania nut,
 • metody uczenia się skal durowych i molowych,
 • informacje o akordach i progresjach akordów,
 • elementy składowe form muzycznych,
 • sposoby modyfikacji brzmienia za pomocą tempa i dynamiki,
 • nazwiska najważniejszych teoretyków muzyki.

Michael Pilhofer jest nauczycielem teorii muzyki i gry na perkusji w McNally Smith College of Music w St. Paul w Minnesocie. Jeździł w trasy i nagrywał z takimi artystami, jak Joe Lovano, Marian McPartland czy Kenny Wheeler.

Holly Day wykłada kreatywne pisanie w Open Book Writing Collective w Minneapolis. Jest autorką kilku książek oraz licznych artykułów z zakresu teorii muzyki.

O autorach (13)

Podziękowania od autorów (15)

Wprowadzenie (17)

 • O książce (17)
 • Konwencje użyte w tej książce (18)
 • Czego nie musisz czytać (18)
 • Naiwne założenia (18)
 • Jak podzielona jest ta książka (19)
  • Część I. Wprowadzenie do teorii muzyki (19)
  • Część II. Zestawianie nut ze sobą (19)
  • Część III. Ekspresja, czyli formy muzyczne, tempo, dynamika i wiele innych zagadnień (19)
  • Część IV. Dekalogi (20)
  • Część V. Dodatki (20)
 • Ikony wykorzystane w książce (20)
 • Co dalej (21)

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO TEORII MUZYKI (23)

Rozdział 1. Teoria muzyki? A co to w ogóle jest? (25)

 • Archeologia narodzin muzyki i teorii muzyki (26)
 • Zacznijmy od podstaw: fundamenty teorii muzyki (27)
  • Wyjaśnienie podstaw: nuty, pauzy i bity (27)
  • Przemieszczanie i łączenie nut (27)
  • Studiowanie form i kompozycji muzycznych (28)
 • W jaki sposób teoria może pomóc Twojej muzyce? (28)

Rozdział 2. Określanie wartości nut (31)

 • Poznaj bit (31)
 • Rozpoznawanie nut i ich wartości (32)
  • Przegląd nut i ich komponentów (32)
  • Odczytywanie wartości nut (34)
 • Cała nuta (35)
 • Półnuta (36)
 • Ćwierćnuta (36)
 • Ósemki i jeszcze krótsze nuty (37)
 • Wydłużanie nuty za pomocą kropki lub łuku (38)
  • Wydłużanie nuty za pomocą kropki (38)
  • Łączenie nut za pomocą łuku (39)
 • Łączenie różnych wartości nut (39)

Rozdział 3. Zrób sobie pauzę (41)

 • Rodzaje pauz (41)
  • Pauza całonutowa (42)
  • Pauza półnutowa (43)
  • Pauza ćwierćnutowa (43)
  • Pauza ósemkowa i dłuższe (44)
 • Wydłużanie pauz za pomocą kropki (45)
 • Ćwiczenie taktów z nutami i pauzami (45)

Rozdział 4. Oznaczenia metrum (47)

 • Odszyfrowywanie oznaczenia metrum i taktu (47)
 • Prostota rytmów prostych (49)
  • Liczenie prostych schematów metrycznych w oparciu o takty (50)
  • Ćwiczenie liczenia w prostych schematach metrycznych (51)
 • Granie złożonych schematów metrycznych (52)
  • Liczenie złożonych schematów metrycznych w oparciu o takty (53)
  • Ćwiczenie liczenia w złożonych schematach metrycznych (54)
 • Wyczuwanie pulsacji asymetrycznych schematów rytmicznych (55)

Rozdział 5. Granie do rytmu (59)

 • Tworzenie schematów akcentowania i synkopy (59)
  • Zgłębianie ogólnej reguły akcentowania (59)
  • Synkopa: uderzanie słabej części taktu (60)
 • Nabieranie rozpędu dzięki przedtaktowi (61)
 • Nieregularne podziały rytmiczne: triole i duole (62)
  • Urozmaicanie utworu triolami (62)
  • Duole (63)

CZĘŚĆ II. ZESTAWIANIE NUT ZE SOBĄ (65)

Rozdział 6. Nuty jako dźwięki (oraz o tym, gdzie je znaleźć) (67)

 • Poznaj pięciolinię, klucze i nuty (67)
  • Klucz wiolinowy (68)
  • Klucz basowy (69)
  • Nuty fortepianowe i C razkreślne (69)
  • Klucze C: altowy i tenorowy (70)
 • Identyfikowanie półtonów, całych tonów i znaków chromatycznych na pięciolinii (71)
  • Półtony w praktyce (71)
  • Skakanie o całe tony (73)
  • Zmiana wysokości dźwięku za pomocą znaków chromatycznych (74)
 • Znajdowanie dźwięków na pianinie i gitarze (77)
  • Szukanie nut na pianinie (77)
  • Przyciskanie dźwięków na gitarze (77)
 • Mnemotechniki ułatwiające zapamiętanie nut (79)

Rozdział 7. Opanowanie skal durowych i molowych (81)

 • Schemat skali durowej (81)
  • Skale durowe na pianinie i gitarze (83)
  • Słuchanie skal durowych (85)
 • Odkrywanie schematów skal molowych (85)
  • Granie naturalnych skal molowych na pianinie i gitarze (86)
  • Zabawa z harmoniczną skalą molową na pianinie i gitarze (88)
  • Tworzenie świetnej muzyki na pianinie i gitarze na bazie melodycznej skali molowej (89)
  • Słuchanie skal molowych (91)

Rozdział 8. Znaki przykluczowe i koło kwintowe (93)

 • Koło kwintowe (93)
  • Krzyżyki: Futro Cioci Grażyny Daj Agresywnej Ewie, Henryku (95)
  • Bemole: Henryku, Ewie Agrestu Daj Garść Cichaczem, Fajtłapo (95)
 • Rozpoznawanie oznaczeń tonacji durowych (96)
 • Identyfikowanie oznaczeń tonacji durowych i pokrewnych molowych (97)
 • Przegląd znaków przykluczowych (97)
  • C-dur i a-moll naturalna (98)
  • G-dur i e-moll naturalna (98)
  • D-dur i h-moll naturalna (99)
  • A-dur i fis-moll naturalna (99)
  • E-dur i cis-moll naturalna (99)
  • H-dur/Ces-dur i gis-moll/as-moll naturalne (100)
  • Fis-dur/Ges-dur i dis-moll/es-moll naturalne (101)
  • Cis-dur/Des-dur i ais-moll/b-moll naturalne (101)
  • As-dur i f-moll naturalna (102)
  • Es-dur i c-moll naturalna (102)
  • B-dur i g-moll naturalna (102)
  • F-dur i d-moll naturalna (103)

Rozdział 9. Interwały: odległości między dźwiękami (105)

 • Rozszyfrowujemy interwały harmoniczne i melodyczne (105)
  • Liczba stopni: liczymy linie i przestrzenie (106)
  • Znaki chromatyczne: uwzględniamy półtony (108)
  • Nazywanie interwałów (108)
 • Rzut oka na prymy, oktawy, kwarty i kwinty (109)
  • Pryma czysta (109)
  • Pryma zwiększona (109)
  • Oktawy (109)
  • Kwarty (110)
  • Kwinty (112)
 • Identyfikowanie sekund, tercji, sekst i septym (113)
  • Sekundy (114)
  • Tercje (116)
  • Seksty i septymy (117)
 • Tworzenie interwałów (118)
  • Determinowanie liczby stopni (118)
  • Determinowanie rodzaju interwału (119)
 • Interwały wielkie i czyste w skali C-dur (120)

Rozdział 10. Budowa akordów (123)

 • Tworzenie triad z trzech dźwięków (124)
  • Podstawa, tercja i kwinta (124)
  • Triada durowa (126)
  • Triada molowa (127)
  • Triada zwiększona (128)
  • Triada zmniejszona (129)
 • Rozwijamy temat: akordy septymowe (131)
  • Septyma durowa (132)
  • Septyma molowa (132)
  • Akord dominantowy septymowy (133)
  • Akord zmniejszony z septymą małą (133)
  • Akordy zmniejszone septymowe (134)
  • Akord molowy z septymą wielką (134)
 • Przegląd wszystkich triad i akordów septymowych (135)
  • A (135)
  • As (135)
  • H (136)
  • B (136)
  • C (136)
  • Ces (137)
  • Cis (137)
  • D (137)
  • Des (138)
  • E (138)
  • Es (138)
  • F (139)
  • Fis (139)
  • G (139)
  • Ges (140)
 • Modyfikowanie triad poprzez zmianę ustawienia ich składników i przewroty (140)
  • Rzut oka na otwarty i zamknięty voicing (140)
  • Rozpoznawanie przewrotów akordu (141)

Rozdział 11. Progresje akordów (143)

 • Przegląd akordów diatonicznych, chromatycznych i odmian skal molowych (143)
 • Identyfikowanie i nazywanie akordów w progresjach (144)
  • Przypisywanie nazw akordów określonym cyfrom (145)
  • Przegląd progresji akordów w tonacjach durowych (146)
  • Przegląd progresji w tonacjach molowych (147)
 • Dodawanie septymy do triady (148)
 • Oglądanie (i słuchanie) przykładowych progresji akordów (150)
 • Zastosowanie wiedzy o akordach do czytania śpiewników i tabulatur (151)
 • Modulacja na inną tonację (152)
 • Kadencje w progresjach akordów (153)
  • Kadencje autentyczne (154)
  • Kadencje plagalne (155)
  • Kadencje zwodnicze (156)
  • Kadencja niepełna (półkadencja) (156)

CZĘŚĆ III. EKSPRESJA, CZYLI FORMY MUZYCZNE, TEMPO, DYNAMIKA I WIELE INNYCH ZAGADNIEŃ (159)

Rozdział 12. Elementy składowe muzyki: rytm, melodia, harmonia i struktura piosenki (161)

 • Ustalenie rytmu (162)
 • Kształtowanie melodii (162)
 • Uzupełnianie melodii za pomocą harmonii (165)
 • Praca z frazami i okresami muzycznymi (165)
 • Łączenie części utworu w formy muzyczne (167)
  • Forma jednoczęściowa (A) (167)
  • Forma binarna (AB) (168)
  • Forma trzyczęściowa (ABA) (168)
  • Forma łuku (ABCBA) (168)

Rozdział 13. Rzut oka na klasyczne formy (171)

 • Kontrapunkt jako objawienie w muzyce klasycznej (171)
 • Sondowanie sonaty (171)
  • Zacznijmy od ekspozycji (172)
  • A teraz coś z zupełnie innej beczki: rozwinięcie (173)
  • Wrzucamy luz: podsumowanie (173)
 • Zakręcony jak rondo (174)
 • Fascynująca fuga (174)
 • Łączenie form w symfonie (175)
 • Przegląd innych klasycznych form (177)
  • Koncert (177)
  • Duet (177)
  • Etiuda (177)
  • Fantazja (178)

Rozdział 14. Przegląd popularnych gatunków i form muzycznych (179)

 • Poczuj bluesa (179)
  • Blues dwunastotaktowy (180)
  • Blues ośmiotaktowy (181)
  • Blues szesnastotaktowy (181)
  • Blues dwudziestoczterotaktowy (181)
  • Trzydziestodwutaktowy schemat ballad bluesowych i country (182)
 • Czas się zabawić, czyli rock i pop (183)
 • Jazzowe improwizacje (184)

Rozdział 15. Różnicowanie brzmienia za sprawą tempa i dynamiki (187)

 • Tempo utworu (187)
  • Ustalenie uniwersalnego tempa: minim (188)
  • Utrzymywanie stałego tempa: metronom (188)
  • Wyjaśnienie terminów opisujących tempo (189)
  • Przyspieszanie i zwalnianie: zmiana tempa (190)
 • Dynamika, czyli głośno lub delikatnie (190)
  • Oznaczenia zmiennej dynamiki (191)
  • Przegląd innych oznaczeń dynamiki (192)
  • Przegląd oznaczeń dynamiki związanych z pedałami fortepianu (193)
  • Przegląd oznaczeń artykulacji dla innych instrumentów (194)

Rozdział 16. Barwa i właściwości akustyczne instrumentu (197)

 • Kwestia barwy (197)
  • Atak, czyli jak zaczyna się dźwięk (198)
  • Tembr: zasadnicza część dźwięku (198)
  • Wybrzmiewanie, czyli zakończenie dźwięku (200)
 • Ustawianie zespołu, czyli lekcja akustyki (200)

CZĘŚĆ IV. DEKALOGI (203)

Rozdział 17. Dziesięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących teorii muzyki (205)

 • Dlaczego teoria muzyki jest ważna? (205)
 • Jeśli potrafię już trochę grać bez znajomości teorii, po co zawracać nią sobie głowę? (206)
 • Dlaczego tak znaczna część teorii jest zogniskowana wokół klawiatury fortepianu? (206)
 • Czy istnieje szybki i łatwy sposób nauki czytania nut? (207)
 • Jak zidentyfikować tonację w oparciu o znaki przykluczowe? (207)
 • Czy da się przetransponować utwór na inną tonację? (208)
 • Czy opanowanie teorii muzyki wpłynie negatywnie na moją umiejętność improwizacji? (208)
 • Czy powinienem znać teorię muzyki, jeśli gram na bębnach? (208)
 • Skąd się wzięło dwanaście nut? (209)
 • W jaki sposób teoria muzyki ułatwia uczenie się utworów? (209)

Rozdział 18. Dziesięciu teoretyków muzyki, których powinieneś znać (211)

 • Pitagoras (ok. 582 - ok. 507 p.n.e.) (211)
 • Boecjusz (ok. 480 - ok. 524) (212)
 • Gerbert z Aurillac/papież Sylwester II (ok. 945 - 1003) (213)
 • Guido z Arezzo (ok. 990 - ok. 1040) (213)
 • Nicola Vicentino (1511 - ok. 1576) (214)
 • Christiaan Huygens (1629 - 1695) (214)
 • Arnold Schönberg (1874 - 1951) (215)
 • Harry Partch (1901 - 1974) (215)
 • Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) (216)
 • Robert Moog (1934 - 2005) (216)

CZĘŚĆ V. DODATKI (219)

Dodatek A. Na płycie (221)

Dodatek B. Tablica akordów (225)

Dodatek C. Słowniczek (263)

Skorowidz (267)

Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II plus Jazda konna dla bystrzaków plus Maraton dla bystrzaków
Cena zestawu: 100,21 zł 117,90 zł
Oszczędzasz: 17,69 zł ( 15% )
Dodaj do koszyka
check Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II
Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II plus Gitara dla bystrzaków. Wydanie III plus Psychologia sportu dla bystrzaków
Cena zestawu: 101,73 zł 119,70 zł
Oszczędzasz: 17,97 zł ( 15% )
Dodaj do koszyka
check Teoria muzyki dla bystrzaków. Wydanie II
  Cena: 39,00 zł  Dodaj sbabka
Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn, Jérémie Zimmermann
  Cena: 34,90 zł  Dodaj cypher
Coaching. Złote zasady
Maciej Bennewicz
  Cena: 39,90 zł  Dodaj coaczz
Gitara dla bystrzaków. Wydanie III
Mark Phillips, Jon Chappell
  Cena: 39,90 zł  Dodaj gitby3
Maraton dla bystrzaków
Tere Stouffer Drenth
  Cena: 39,00 zł  Dodaj maraby
  Cena: 16,90 zł  Dodaj e_010p
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2. Motywac...
Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann
  Cena: 24,80 zł  Dodaj e_1o7k
Jazda konna dla bystrzaków
Audrey Pavia (Author), Shannon Sand (Contributor)
  Cena: 31,20 zł  Dodaj jakoby
Gitara klasyczna dla bystrzaków
Jon Chappel, Mark Phillips
  Cena: 39,00 zł  Dodaj giklby