Recenzje:
Te rozmówki francuskie są dobre dla wszystkich, nawet dla tych mniej bystrych. Zostały napisane przez zespół pań, znakomitych i doświadczonych angielskich lingwistek. Autorki mają rację: ważne jest, by w czasie podróży powiedzieć nawet kilka słów w danym języku obcym; niekoniecznie trzeba się wdawać w dłuższą konwersację. Stąd nie obiecują czytelnikowi, że po zgłębieniu rozmówek, nabierze płynności językowej: raczej nauczy się on/ona konkretnych zwrotów, przydatnych praktycznie w załatwianiu różnych spraw. Nie zalecają więc systematycznej i pracochłonnej nauki języka francuskiego. Warto natomiast, by czytelnik wiedział, gdzie potrzebnych zwrotów w tych rozmówkach szukać. Mimo tych zachęcających zastrzeżeń, już na samym początku rozmówki stają się faktycznie kompetentnym podręcznikiem języka francuskiego: autorki przekazują zasady właściwej wymowy, różniącej się od wymowy polskiej, mając na uwadze wiele zapożyczeń z języka francuskiego, funkcjonujących dzisiaj w języku polskim. Następnie, czytelnik ma okazję zawrzeć znajomość z podstawami gramatyki, zapoznając się z rolą różnych części mowy w języku francuskim oraz z podstawami składni, a zwłaszcza, jak zadawać pytania. Polski czytelnik ma okazję dowiedzieć się o istnieniu właściwie dwóch form języka francuskiego: formalnej i nieformalnej. Wreszcie przechodzimy do słownictwa w różnych sytuacjach, czyli do istoty zwykłych rozmówek: od zawierania znajomości po nagłe wypadki; na uwagę zasługują wydzielone „słówka do zapamiętania”, najbardziej popularne i najczęściej używane. Interesujące, a w istocie dość rzadko eksponowanych w rozmówkach jest 10 słów-zwrotów, które „uchodzą w języku francuskim za ulubione” oraz 10 zwrotów, dzięki którym „zostaniesz uznany za Francuza”. Znakomite, bardzo przydatne rozmówki dla każdego!

Decydent Jacek Potocki